CS.2 inc

¥ellow Bucks – The Show ’22

WORKS - MOVIE

 

 

Credits

-Technical Director
Tatsuya Iwakoshi (CS.2 inc.)

-Switcher
Satoshi Eguchi (nagoyatv eizo)

-Video Engineer
Tsubasa Takahashi

-Sound
Tatsuya Inaba (CS.2 inc.)

-Telop Design
Haruka Kinoshita (CS.2 inc.)
Kazuya Wakabayashi (CS.2 inc.)

-Chief Cameraman
Ryusei Mizuno (CS.2 inc.)

-Cameraman
Ryo Ogawa (CS.2 inc.)
Mitsuru Fujita (Mediatribe)
Takashi Moroto

-Camera Assistant
Jungo Kitamura (GENZOW)
Kenta Kawase
Keitarou Hamanishi (CINEMA-EYE)
Masaki Orino (CINEMA-EYE)
Na-Young Cho (CINEMA-EYE)

-Grip
Ayaka Shiba (WISH)
Daisuke Nomura (WISH)
Sadanori Matsuda (WISH)
Toru Eyama (WISH)

-Drone
Kozawa Ryosuke (KozaaaFPV)
Koichiro Nakamura (KozaaaFPV)
Shigeyuki Yasuda (KozaaaFPV)

 

CLIENT

To The Top Gang & WIRED PRODUCTION INC.

Date

2022/11/06

Back